Ett webbinarium om budgetplanering och administration

Varmt välkommen till vårt webbinarium om budgetplanering och administration

Invitaion in English.

Fokus för webbinariet kommer att ligga på budgetering/planering och budgetadministration. Vår ambition är att ge dig användbar och relevant information och tips om projekt-, program- och kärnstödsbudgetering utifrån SMR/Sidas riktlinjer för den kommande ansökningsprocessen.

Vid anmälan, passa på att skicka in frågor och dela med dig av utmaningar kring budgetering av SMR-bidrag som du vill diskutera vidare.

Anmälan

Anmäl dig senast den 17 maj.

Anmälningsformulär
Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.

Vårt nätverk

Ett levande nätverk med lång historia

Grunden till vårt nätverk lades redan vid den ekumeniska missionskonferensen i Edinburgh 1912. Då var svensk mission en engagerande folkrörelse för många i Sverige. Engagemanget ser annorlunda ut idag, men kyrkans uppdrag i världen står fortfarande i fokus för oss.

Läs mer om vårt nätverk