Controllernätverksträff

Varmt välkommen till höstens controllernätverksträff

(Scroll down to find the invitation in English)

Vi har flera viktiga ämnen att prata om.

Våra huvudteman den här dagen är:
Avtalsuppfyllelse, kärnstöd och givarharmonisering

Vi vill med denna nätverksträff skapa en mötesplats för er ekonomer och controllers där vi utbyter erfarenheter och för en dialog om frågorna tillsammans.

Passet om avtalsuppfyllelse sker via ett hybridmöte där vi även bjuder in era partner organisationer.

Hjärtligt välkomna!
Miriam, Agnes and Johanna

A warm welcome to this autumn’s controller network meeting

We have several important topics to talk about.

The main themes for the day are:
Agreement Complience, Core funding and Donor harmonisation.

For SMC it is important to create meeting spaces for financial staff and controllers where we exchange experiences and have a dialogue about different issues.

The session on contract fulfillment takes place via a hybrid meeting where we also invite your partner organisations.

A Warm Welcome to All!
Miriam, Agnes and Johanna

Anmäl dig här / Register here

Fill in the form