Extrainsatt styrelsemöte

Det blir ett extrainsatt styrelsemöte i år med anledning av nedskärningarna i biståndet. Ledamöterna möts på Ekumeniska centret men det finns också möjlighet att delta via Zoom.

Ofta är styrelsemötets dagordning innehållsrik men eftersom det här är ett extrainsatt styrelsemöte har detta möte lite annan karaktär.

Svenska missionsrådets styrelse har möten ca 4-5 gånger per år utöver årsmötet när hela medlemsrörelsen möts.

30 medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.