Kalender

Inspirationsdag för Globala veckan

När
START: 21/9 2018 11:00 SLUT: 21/9 2018 16:00
Plats
Ekumeniska centret

Gustavslundsvägen 18, Alvik/Bromma

Arrangör
Sveriges kristna råd https://www.globalaveckan.se
För alla

Fredag den 21 september inbjuder Sveriges kristna råd alla engagerade och intresserade av Kyrkornas globala veckan till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken på Ekumeniska centret i Alvik. Vi möts mellan kl. 11-16 och SKR bjuder på lunch.

Första delen av dagen hålls tillsammans med SKR:s 22 referens- och arbetsgrupper. Detta är ett tillfälle för de som är engagerade lokalt och de olika grupperna att mötas, inspireras och samtala.

Program del 1 – gemensamt med SKR:s referens och arbetsgrupper.

Mod och motstånd – en dokumentär föreställning som gestaltar fem personers kamp för att försvara de mänskliga rättigheterna (Diakonia).

Kyrkornas roll i samhället – demokrati, mångfald och inkludering. Huvudtalare Joel Halldorf, författare av den nypublicerade boken Gud. Återkomsten – hur religionen kom tillbaka och vad den betyder (läs om boken här).

Lunch

Inspiration och eftertanke – Missionstanken och dess konkretion i de globala målen (Sveriges kristna råd).

Andakt

Program del 2 – Kyrkornas globala vecka, lokalt engagemang

Fika

Vem får höras? Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla

Globala veckans tema 2018. Hur du kan använda den lokalt. Utbyte av erfarenheter och inspiration.

Avslutning.

Vi behöver veta hur många som kommer, anmäl dig till Thomas Strömberg senast den 14 september. Ange namn, församling eller organisationstillhörighet, roll/ ansvarsområde samt ev. matallergier.

Varmt välkommen!