Att integrera jämställdhet i insatser

En av Svenska missionsrådets tematiska prioriteringar är jämställdhet. Men hur integrerar man det här tematiska området när en insats planeras och vilka är våra krav?

Invitation in English here.

Det här webbinariet ger dig en översikt över SMR:s minimikrav och önskvärda nivåer av jämställdhetsintegrering i projekt, program och kärnstöd, liksom resurser och stöd i planeringsprocessen. Annica Holmberg, konsult och specialist inom jämställdhet och HRBA, kommer fokusera på den praktiska tillämpningen av jämställdhetsintegrering, från genusanalys av kontexten och problem, till mål och indikatorer. Sessionen baseras på deltagarnas egna insatser, så förbered dig genom att läsa kontextanalys och resultatramverk från en insats du arbetar med.

Anmäl dig här

Anmäl dig senast den 25 mars.

Anmälningsformulär
En kvinna och en man från Bangladesh flätar en korg tillsammansEn kvinna och en man från Bangladesh flätar en korg tillsammans

Långsiktigt bistånd

Genom civilsamhället skapar vi hållbar förändring

Våra medlemsorganisationer har länge samarbetat med kyrkor och andra organisationer i det globala civilsamhället. Genom Sidas utvecklingsanslag kan vi ge stöd för att stärka människors möjlighet att stå upp för sina rättigheter och tillsammans bygga fredliga, jämlika och hållbara samhällen.

 

Läs mer om vårt arbete med långsiktigt bistånd