Att integrera miljö, klimat och resiliens i insatser

En av våra tematiska prioriteringar är miljö, klimat och resiliens. Men hur integrerar vi det här tematiska området när vi planerar en insats?

Invitation in English here.

Det här webbinariet ger dig en översikt över SMR:s riktlinjer, resurser och stöd för planeringsprocessen. Men också: var ska man börja, vilka globala ramverk ska man ansluta till, hur får man ett trosperspektiv på miljö- och klimatarbetet, vilka är Sidas krav och hur är det med den obligatoriska miljöbedömningen?

Anmäl dig här

Anmäl dig senast den 9 mars.

Anmälningsformulär

Tematiskt fokus

Klimathopp för framtida generationer

I vårt internationella arbete möter vi många av de människor som ytterst drabbas av klimatförändringarna. Vi inspireras av deras idéer och motståndskraft. Vi arbetar för att ge dem inflytande över beslut som fattas om klimatet på internationell nivå. Och vi tror att religion kan vara en nyckel som mobiliserar och motiverar fler att delta i den gröna omställningen.

Läs mer om miljö, klimat och resiliens