Kalender

Lansering av ”Berörd” – ett resursmaterial om mission

När
START: 23/9 2019 16:00 SLUT: 23/9 2019 18:00
Plats
Immanuelskyrkan

Kungstensgatan 17, 113 57 Stockholm

Arrangör
Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd, Bilda och Sensus https://www.smc.global/
För alla

Vi har den stora glädjen att denna kväll lansera ett nytt resursmaterial om mission. Varmt välkommen!

2014 tillsatte Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd en gemensam arbetsgrupp för missionsteologi med syfte att inleda ett samtal om mission som skulle spegla och ge rättvisa åt de olika kyrkotraditionernas syn på mission och missionsuppdraget. Uppdraget för gruppen är att stimulera och bredda missionssamtalen i kyrkor och samhälle.

Ett spännande initiativ som arbetsgruppen tog för att tränga djupare var att starta den pilgrimsprocess som genomfördes under 2016 och 2017 som resulterat i materialet ”Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld”. Nu är vår förhoppning att detta material ska komma till användning och att det sprids för att vi vill dela  med oss av erfarenheterna som gjordes under perioden.

Lanseringen är öppen för alla och du behöver inte anmäla dig i förväg.