Lärtillfälle – att ansöka om ramavtal

Gruppdiskussion.Gruppdiskussion.

Under 2023 har SMR börjat öppna upp för möjligheten att ansöka om ramavtal.

PMU är först ut men tanken är att fler ska få möjlighet att antingen ansöka om eller gå över till ramavtal 2025-2026 och sedan från 2027 och framåt.

SMR och PMU vill därför bjuda in till ett lärtillfälle för de som är intresserade av att ansöka om ramavtal. Tillsammans kommer vi beskriva vad ramavtal är för något, hur processen går till, vilka möjligheter och utmaningar som finns samt diskutera vägen framåt för övriga medlemsorganisationer.

Länk till anmälan kommer senare.

Välkomna!

Vill du lära dig mer?

På den digitala lärplattformen Fabo är vi med och utvecklar resurser för dig som jobbar med internationellt utvecklingssamarbete, studerar eller är intresserad av globala frågor.

Besök fabo.org