Kalender

Medlemsdagarna 2019: ”Gå med, gå före och stå upp”

När
START: 29/1 2019 09:00 SLUT: 30/1 2019 16:00
Plats
Sigtunastiftelsen

Manfred Björkquists allé 4, 193 31 Sigtuna

Arrangör
Svenska missionsrådet https://smc.global
För medlemmar

 

Nyligen uppmärksammades årsdagen för starten av #metoo. Den ojämlikhet som möjliggör sexuella övertramp och övergrepp är en påminnelse om att de globala målen i Agenda 2030 också angår oss i Sverige.

Mål 5: Jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt är temat för våra Medlemsdagar 2019.

Hur kan vi jobba för att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt i våra kyrkor, på våra arbetsplatser, i våra relationer och i våra projektplaner?

Med hjälp av vår historia kommer vi under dessa dagar i Sigtuna undersöka våra egna organisationer och vår samtid för att bland annat diskutera frågor som:

Vad har kvinnor spelat för roll i våra kyrkor, organisationer och internationella samarbeten?

Hur har det internationella missionsarbetet skapat utrymme för kvinnor i ledande positioner?

Medverkar gör bland andra: 

  • Esther Kazen, generalsekreterare Sveriges ekumeniska kvinnoråd
  • Frida Park, ledarskribent tidningen Dagen
  • Gunnel Ericsson, tidigare direktor Lepramissionen 
  • Åsa Nyström, biskop Luleå stift

10 år av arbete för religionsfrihet

2019 uppmärksammar vi även att det är 10 år sedan vi påbörjade vårt arbete med att på olika sätt, i Sverige och i våra samarbetsländer lyfta religions- och övertygelsefriheten och dess betydelse för vår gemensamma samhällsutveckling. En av våra huvudgäster på Medlemsdagarna är därför MR-juristen Saumya Uma, lektor i juridik på Ambdkar universitetet i New Delhi. Saumya Uma är utbildare, och forskare. Hennes expertområden är mänskliga rättigheter, familjerätt, kvinnors rättigheter samt religions- och övertygelsefrihetens genusaspekter med fokus på Indien.

Vem kan delta i Medlemsdagarna?

Svenska missionsrådets Medlemsdagar riktar sig till alla våra 34 medlemsorganisationer. De hålls i slutet av januari varje år och det brukar vara stor uppslutning! Dagarna kommer erbjuda ett brett program, där alla årets inslag på något sätt relaterar till det femte globala hållbarhetsmålet: Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt. Vår rekommendation är därför att våra medlemsorganisationer, i den mån det är möjligt, anmäler representanter från både lednings- och verksamhetshåll.

Praktiskt kring deltagande i Medlemsdagarna

Resa: Så här tar du dig till Sigtunastiftelsen.Vi uppmuntrar kollektiva färdsätt.

Särskilda behov: Som en del av vårt miljö- och klimatarbete bjuds det som vanligt på vegetarisk mat till alla. Ange i din anmälan om du har någon allergi/önskemål om specialkost eller funktionsvariation som är bra för oss att veta om.

Frågor kring programmet: Hör av dig till lisa.minnhagen@smc.global

Frågor kring din anmälan: Hör av dig till ann.sundell@smc.global

Har din organisation redan anmält två deltagare?

Fram till den första december har vi reserverat två platser för varje medlemsorganisation (utöver styrelseledamöter som deltar på eget mandat).
De platser som inte är tagna i anspråk (genom anmälan på vår webbplats) efter den första december kommer vi att erbjuda till medlemsorganisationer som önskar fler platser. Om din organisation önskar ytterligare platser kan ni anmäla intresse redan nu.

Scrolla nedåt så hittar du vårt anmälningsformulär!

Anmäl dig här: