Kalender

Medlemsdagarna 2019: ”Gå med, gå före och stå upp”

När
START: 29/1 2019 09:00 SLUT: 30/1 2019 16:00
Plats
Sigtunastiftelsen

Manfred Björkquists allé 4, 193 31 Sigtuna

Arrangör
Svenska missionsrådet https://smc.global
För medlemmar

SMRs medlemsdagar 2019 om MÅL 5- att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

  1. 60% av världens analfabeter är kvinnor – bidra till att flickor och kvinnor får utbildning och övning hela livet genom att skapa fler utrymmen där flickor kan inhämta kunskap och utvecklas.
  2. Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende – dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.
  3. Kvinnors inkomst är i snitt 10-30% lägre än mäns för samma arbete – öka medvetenheten genom att öppet tala om problemet med olika lön för samma jobb samt ge stöd till grupper som arbetar för lika lön för lika jobb.
  4. Endast 9% av förhandlare vid fredsprocesser är kvinnor och 22% av världens parlamentariker är kvinnor – visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

Detta är fyra tips och råd från UNDP i hur vi på olika sätt kan bidra till det femte av de globala målen, ”Uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt”.

Som Svenska missionsrådet, i oss själva och tillsammans med er medlemsorganisationer står vi alla, på olika sätt i detta arbete och när vi inför 2019 bjuder in till våra medlemsdagar är det med fokus på hur vi kan bli ännu bättre på det.

Vi vill också särskilt lyfta kvinnors roll och plats i det internationella missionsarbetet, både idag och i vår gemensamma historia. Vad har den kommit att betyda, för såväl jämställdhetsarbetet i våra samarbetsländer som i våra kyrkor och föreningar hemma i Sverige?

2019 uppmärksammar vi även att det är 10 år sedan vi påbörjade vårt arbete med att på olika sätt, i Sverige och i våra samarbetsländer lyfta religions- och övertygelsefriheten och dess betydelse för vår gemensamma samhällsutveckling. En av våra huvudgäster på dessa medlemsdagar blir därför Sumaya Uma, biträdande professor i juridik på Ambdkar universitetet i New Delhi. Sumaya Uma är utbildare, och forskare kring mänskliga rättigheter, familjerätt, kvinnors rättigheter, samt religions- och övertygelsefrihetens genusaspekter med fokus på Indien.

För vem? SMR:s medlemsdagar riktar sig till alla våra 34 medlemsorganisationer och vi hoppas på en så bred uppslutning som möjligt. Dagarna kommer erbjuda ett brett program, men där alla inslag på något sätt relaterar till det globala hållbarhetsmålet nummer 5, Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt. Vår rekommendation är därför att ni, i den mån det är möjligt, skickar representanter både från lednings- och verksamhetshåll inom er organisation.

Resa: Så här tar du dig till Sigtunastiftelsen.Vi uppmuntrar kollektiva färdsätt.

Särskilda behov: Som en del av vårt miljö- och klimatarbete bjuds det som vanligt på vegetarisk mat till alla. Ange i din anmälan om du har någon allergi/specialkostönskemål eller funktionsvariation som är bra för oss att veta om.

Frågor kring programmet: Hör av dig till lisa.minnhagen@smc.global

Frågor kring din anmälan: Hör av dig till Ann.sundell@smc.global

Scrolla nedåt så hittar du vårt anmälningsformulär!

Anmäl dig här: