Kalender

Medlemsdagar 2020: Klimatet och skapelsen

När
START: 6/2 2020 09:00 SLUT: 7/2 2020 16:30
Plats
Sigtunastiftelsen

Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

Arrangör
Svenska missionsrådet https://www.smc.global
För medlemmar

Medlemsdagar 2020: Klimatet och skapelsen

Klimatförändringarna är en av vår tids största orättvisor. Hårdast drabbade av dess effekter är människor som lever i fattigdom och som själva knappt bidrar till problemen vi alla nu står inför.

Genom våra medlemsorganisationer och deras partners arbete runt om i världen möter vi människor som är direkt påverkade av akuta katastrofer som översvämningar men också av mer långsamma processer som ökenspridning. Vi ser hur ursprungsfolk som lever nära naturen samtidigt är långt från besluten om skövling.

Därför sätter vi under Medlemsdagarna 2020 skapelsen i fokus genom att utforska frågor om ekoteologi, klimaträttvisa och resiliens tillsammans och med inbjudna gäster.

Ekoteologi och hopp

Vi tror på en Gud som älskar och värnar skapelsen och människan. Men vad är ett kristet svar när klimatet skenar och jorden far illa? Vad är ekoteologi och hur kan vi som trosbaserade utvecklingsaktörer förmedla hopp?

Klimaträttvisa och resiliens

Hur ska vi arbeta för att tillsammans stå emot klimatförändringarna? Vilket förändringsarbete krävs av våra kyrkor och organisationer för att möta klimatutmaningarna? Hur stärker vi de mest sårbara, som flickor och urfolk, och bidrar till hållbara hem och långsiktig försörjning?

Utställning

Vill du vara med och bidra till en utställning där du har möjlighet att berätta om en miljö- eller resiliensinstas som varit särskilt viktig för just er organisation eller kyrka? Skicka ert material till oss så snart det går helst innan julhelgen. Det här behöver vi från dig om du vill bidra till utställningen...

Program och medverkande – torsdag 6 februari

Förmiddag

9.30-10.40 Hälsningar från Syd, hur påverkar klimatförändringarna deras länder?

Kortkurs om miljö, klimat och resiliens

Paus

11.00-12.00 ”Varför är klimatet en ödesfråga?” Utmaningar och hopp (Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus)

”Inom planetens gränser – trosbaserade aktörer och Agenda 2030” (Josephine Sundqvist, disputerad teolog, specialist inom Sida)

Eftermiddag

13.30-14.30 ”Vilka förändringar krävs av våra organisationer för att möta miljö- och klimatutmaningar?” (Marcus Oxley, Internationell expert inom katastrofriskreducering och  resiliens, UK)

14.30-15.00 Gruppreflektion

Fika

15.30-16.30 Valbara parallella pass:

  1. Barns rättigheter i ett förändrat klimat (Sara Törnros, Plan International och Sofie Björkman, Erikshjälpen)
  2. Klimat och konflikt hur hör de ihop? (Rickard Söder, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)
  3. Ekoteologi i klimathotens tid (Petter Jakobsson, SMR och Henric Götefelt, Grön Kyrka)

Kväll

Gemensam middag

Världsmusik i miljöns tecken: Mikael ”Zifa” Erikson, kör och musiker sjunger med och för oss.

Fredag 7 februari

Förmiddag

9.00-10.00 Bön för dagen. ”Klimathotet och Kristushoppet” (Peter Halldorf, pastor/författare)

Paus

10.30-11.20 ”Views from the frontline” (Mary Ghitiomi, IAS Kenya)

11.20-12.20 ”Innovativa lösningar på komplexa problem” (medlemsorganisationer delar med sig av sina bästa miljö- och resiliensinitiativ på innovationsscenen)

Lunch

Eftermiddag

13.30-14.30 Valbara parallella pass:

  1. Miljörörelse och aktivism. Linnea Backlund, Extinction Rebellion/Fridays for Future och Annika Hollsing, Kväkarhjälpen
  2. Urfolkens kamp om naturresurser (Adriana Gastellu Camp, Svenska kyrkan och Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan)
  3. Genderperspektiv på klimaträttvisa (Margareta Koltai, Svenska kyrkan och Sofia Rosshagen, Katolskt Forum)

14.30-15.00 Word Artist, Eva Nordenstam von Delwig, styrelseordförande SMR

 

Anmälningstiden för medlemsdagarna har nu gått ut. Har du några frågor om programmet etc, kontakta Miriam Mondragon eller Anna Olsson som ansvarar för planeringen av dagarna.

Anmäl dig till Medlemsdagarna redan nu!