Medlemsdagar 2023

Click here for an English translation

I vårt nätverk vill vi arbeta för en bättre värld för kommande generationer. Men det handlar också om att redan nu arbeta tillsammans med barn och unga. Därför står barn och unga i fokus på våra medlemsdagar 1-2 februari 2023.

Vi ser fram emot att dela gemenskap och samtal om aktuella frågor med varandra under temat Barn och unga är nutiden. Se mer om programmet nedan.

Vi kommer att lära och inspireras av hur barn och unga är med och förändrar, om hur de berörs och påverkar i arbetet för klimat, miljö och resiliens och om hur de engagerar sig för mission.

Det blir tillfälle att dela erfarenheter från nätverket och lyssna till experter på barns och ungas rättigheter – och på barns och ungas egna röster.

Vi möts 1–2 februari 2023 på Såstaholm konferens vid Täby kyrkby.

Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.

Vårt nätverk

Ett levande nätverk med lång historia

Grunden till vårt nätverk lades redan vid den ekumeniska missionskonferensen i Edinburgh 1912. Då var svensk mission en engagerande folkrörelse för många i Sverige. Engagemanget ser annorlunda ut idag, men kyrkans uppdrag i världen står fortfarande i fokus för oss.

Läs mer om vårt nätverk

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och 30 medlemsorganisationer i Sverige.