Medlemsmöte kring finansiering med FORB-fokus

Medlemsmöte kring finansiering med FORB-fokus

Eftermiddagen den 15 augusti är ett tillfälle för alla medlemsorganisationer som jobbar med religions- och övertygelsefrihet i insatser eller program och som vill jobba tillsammans eller hitta nya finansieringsmöjligheter för detta.

Vi kommer att presentera kansliets senaste ingångar och vägval i det FORB-arbete kansliet driver och sedan använda större delen av tiden till att brainstorma och gemensamt diskutera nya vägar för FORB-arbetet framåt. Detta blir också ett tillfälle för oss att få värdefulla tankar och medskick från er och era partner i de delar av vår nya civsam-ansökan som relaterar till FORB-frågorna.

Vi är ett nätverk av organisationer som arbetar på en trosbaserad grund. Oavsett hur tungt vårt arbete vilar mot detta vet vi alla att religiösa aktörer är en faktor att räkna med, på gott och ont, i arbetet för fredliga, rättvisa och hållbara samhällen. Rätten till religions- och övertygelsefrihet liksom förståelsen för religionens roll i samhället är därför viktiga ingångar, något Sveriges regering nu också börjat skriva in i sina strategier för utvecklingssamarbetet.

Vi har under den senaste perioden också fått förfrågningar från större internationella aktörer som vill samverka på olika sätt och som gör det angeläget för oss att inventera vårt nätverks portfölj av: FORB- och demokratiprojekt, FORB och utveckling osv. Utifrån detta hoppas vi bland annat kunna identifiera kluster av partners i geografiska regioner.

Datum: 15 augusti, kl.13.00-15.30
Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Samt möjlighet att vara med digitalt.
Anmäl dig här

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.