Missionens hjärta 2023

TrädhjärtaTrädhjärta

Missionens hjärta är SMR:s årliga mötesplats för alla medlemsorganisationer och handlar om sådant som får vårt gemensamma hjärta att bulta lite snabbare.

Det här är en mötesplats där vi som nätverk samtalar om frågor med tydlig anknytning till holistisk mission. Tematiken är olika från år till år men ofta är detta platsen då vi tillsammans får vrida och vända på det svåra och komplexa tillsammans genom t.ex. receptiv ekumenik som metod.

I år fokuserar Missionens hjärta på två teman. Det första är värdegrundsarbete i relation till ekumenisk diakoni. Det andra är SMR:s lärprioritering om relationen mellan religionsfrihet och HBTQI+ rättigheter 

Anmälan

Sista dagen för anmälan är 18 oktober.

Anmäl dig här

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.