Kalender

Missionens hjärta – evangelisation och mänskliga rättigheter i samma teologi

När
START: 22/4 2020 09.30 SLUT: 22/4 2020 16:30
Plats
Utsikten, Betlehemskyrkan

Rehnsgatan 20, 6-7 trappor, 113 57 Stockholm

Arrangör
Svenska missionsrådet https://www.smc.global
För medlemmar

 

Med den receptiva ekumenikens metod vill vi lyssna och lära om andras, och vår egen, missionssyn och missionspraktik. Dagen rymmer samtal om SMR:s roll som mötesplats och missionsråd nu och med sikte på 2026. Vad vill medlemsorganisationerna med och för SMR? Genom att se den mångfald som finns bland SMR:s medlemmar kan vårt uppdrag bli tydligare.

Dagen hålls i huvudsak med svenska som samtalsspråk.

9.30-10.00 Kaffe

10.00-10.30 Inledning och några röster från SMR

10.30-11.00 Introduktion till receptiv ekumenik

11.00 -12.30 Samtal i grupper utifrån bibelord

12.30-13.30 Lunch på Birger Jarl

13.30-16.00 Samtal  och delande

16.00-16.30 Avslut

Anmäl dig senast 15/4 2020. Scrolla vidare för att komma till anmälningsformuläret.

Missionens hjärta - samtalsdag