Kalender

Öppet hus hos oss på SMR:s kansli

När
START: 20/11 2018 11.00 SLUT: 20/11 2018 20.30
Plats
Ekumeniska centret

Gustavslundsvägen 18, Alvik, Bromma

Arrangör
Svenska missionsrådet https://smc.global
För medlemmar

Kom och delta på öppet hus om du är ny i din roll och vill lära känna oss och få reda på mer om hur vi arbetar. 

Den 20 november har vi Öppet hus hos oss på SMR i Alvik. Det är precis när Globala veckan pågår, som arrangeras av oss, Sveriges kristna råd och flera av våra medlemsorganisationer, och därför vill vi passa på att bjuda in till tre olika samlingar med olika innehåll och målgrupp med förhoppning om att något passar just dig. Det finns också möjlighet att träffa kansliets personal och titta runt i våra lokaler.

SMR- introduktion, verksamhet och årscykel
Tid
: 11.00-14.30 (inklusive  lunch)
Öppet för: För dig som är nyanställd eller har bytt ansvarsområde hos någon av SMR:s medlemsorganisationer.
Vi presenterar SMR som organisation och de olika verksamheter som vi driver tillsammans med,  och på uppdrag av,  våra medlemsorganisationer och deras partners. Du får även information och möjlighet att träffa samordnarna för de fyra anslag som SMR arbetar med.

Från SMR deltar: Anders Malmstigen, generalsekreterare, Hanna Mellergård, ansvarig för enheten för utvecklingssamarbete, Lisa Minnhagen, rådgivare kapacitetsutveckling.

Beyond Awareness- rapportseminarium med EFK
Tid: 15.00-16.30 (kaffe serveras från 14.30)
Öppet för: Alla intresserade
Problemet med människohandel har uppmärksammats stort under de senare åren. Länderna i Syd- och Sydostasien har stiftat nya lagar gällande människohandel och regeringar och enskilda organisationer arbetar aktiv med frågan. Samtidigt finns det väldigt lite forskning om hur allmänheten upplever problemen med människohandel. Mot denna bakgrund har SMR:s medlemsorganisation EFK/Interacts Asienkontor genomfört studien Beyond Awareness tillsammans med forskare från Umeå universitet. Den första rapporten presenterades i Chiang Mai tidigare i år och nu får vi möjlighet att ta del av dess innehåll och slutsatser.

Från EFK deltar: Sofia Jonsson, Elisabeth Olivius och Andreas Henriksson.

SMR och vårt uppdrag i utvecklingssamarbetet (OBS: seminariet har blivit inställt pga för få anmälningar)
Tid: 18.00- 20.30 (från 17.30 finns möjlighet till enklare middag i form av en vegetarisk middagswrap)
Öppet för: dig som är nyanställd eller förtroendevald inom någon av SMR:s medlemsorganisationer.

En introduktion till SMR, civila samhällets roll och rättighetsperspektivet. Vi ger en kort introduktion kring SMR som organisation och vårt uppdrag och fortsätter sedan med att under ca två timmar ge en grund för SMR:s syn på civilsamhällets, med särskilt fokus på religiösa aktörers, roll i utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Vi kommer gå igenom och presentera rättighetsperspektivet och på vilket sätt det är grundläggande i alla de insatser som finansieras via Svenska missionsrådet.

Från SMR deltar: Anders Malmstigen, generalsekreterare, Hanna Mellergård, ansvarig för enheten för utvecklingssamarbete och Lisa Minnhagen, rådgivare kapacitetsutveckling.

Anmälningstiden har nu gått ut.