Pilotworkshop om indikatorutveckling för ökad religionsfrihet

Dreamland, FORB, BangladeshDreamland, FORB, Bangladesh

CKU, DIGNI och SMR bjuder in samtliga medlemsorganisationer till pilotworkshop om indikatorutveckling vad gäller integration av religionsfrihet i utvecklingssamarbetet.

Flera medlemmar inom NORFORB nätverket har sett ett behov av att starta upp en community of practice för perspektivintegrering av religions- och övertygelsefrihet i traditionellt utvecklingssamarbete. Då detta är en gemensam lärprioritering för SMR och våra norska och danska systerorganisationer Digni och CKU bjuder vi nu tillsammans in till en pilotworkshop med fokus på indikatorutveckling. CKU står som värd för workshopen som kommer äga rum den 27-28 september i Köpenhamn, Danmark. Deltagare står själva för kostnaden för resa och boende. Workshopen kommer att hållas på engelska.

Vår förhoppning är att denna workshop ska bli en mötesplats mellan praktiker, akademiker och internationella policyutvecklare där vi drar nytta av varandras kunskap och erfarenheter för ett gemensamt lärande om indikatorutveckling kring perspektivintegrering av FORB i utvecklingssamarbete på lokal samhällsnivå.

Vi är otroligt glada över att både ha med oss erfarna praktiker mer stor erfarenhet av att arbeta med de här frågorna i MENA-regionen och Afrika samt FN:s specialrapportör för religions- och övertyelsefrihet Professor Nazilla Ghanea under båda workshopdagarna.

Blir det bra hoppas vi också att detta är början på en aktiv community of practice.

Mer information om exakta tider, plats och program här.

Sista anmälningsdag är den 15 september till Oskar Heming Jenssen på CKU ohj@cku.dk.

 

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.