Kalender

Rapportsläpp och panelsamtal: Claiming Space for Faith

När
START: 11/11 2020 13:00 SLUT: 11/11 2020 14:00
Plats
Svenska missionsrådets Facebook-sida

https://www.facebook.com/svenskamissionsradet

Arrangör
Svenska missionsrådet
För alla

Rapportsläpp och panelsamtal: Claiming Space for Faith
– Varför tro är en viktig pusselbit för den svenska demokratisatsningen

Vi på Svenska missionsrådet har med hjälp av vårt nätverk och partner från 29 länder genomfört en bred undersökning för att förstå sambanden mellan det krympande demokratiska utrymmet och den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefrihet i världen.

Det finns flera intressanta kopplingar. Tryggat demokratiskt utrymme hänger ofta ihop med respekt för religionsfriheten. Och tvärtom. För att stärka demokratin är det viktigt att arbeta integrerat med yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och religions- och övertygelsefrihet. En annan viktig slutsats av vår undersökning är att brist på religionsfrihet slår särskilt hårt mot jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Läs hela rapporten här: Claiming Space for Faith – Including freedom of religion or belief in the fight for civic space.

Läs mer om rapporten här: Ny rapport visar: religionsfrihet förbises i arbete för demokrati.

Läs mer om vårt arbete med religions- och övertygelsefrihet på vårt Lärcenter.

Digitalt panelsamtal

Välkommen till ett digitalt panelsamtal där företrädare för UD, Sida, S, C och KD utifrån vår nya rapport diskuterar religionens roll för den svenska demokratisatsningen.

Kl. 13:00-14:00 onsdagen den 11 november – live på vår Facebook-sida. Sprid gärna vår inbjudan!

Medverkande

  • Johan Hallenborg, kansliråd UD-FMR
  • Helena Bjuremalm, ställföreträdande enhetschef, Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, Sida
  • Sara Heikkinen Breitholtz, riksdagsledamot Socialdemokraterna
  • Magnus Ek, biståndspolitisk talesperson Centerpartiet
  • Désirée Pethrus, ledamot EU-nämnden, Kristdemokraterna

Moderator: Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Rapportpresentation: Sanna Svensson, rådgivare utvecklingspolitik Svenska missionsrådet