Kalender

Religion och utveckling, och den pentekostala rörelsen som förändringskraft

När
START: 11/1 2019 10:00 SLUT: 11/1 2019 11:45
Plats
Ekumeniska centret

Gustavslundsvägen 18, Alvik

Arrangör
Svenska missionsrådet, PMU, ALT
För alla

Inbjudan till ett seminarium om religion och utveckling, och den pentekostala rörelsen som förändringskraft
(seminariet hålls på engelska)

Efter en vecka när Dr. Denis Mukwege, en av Nobelpristagarna med nära koppling till Sverige och svenskt bistånd, hamnat i mediernas ljus, vill vi bjuda in till ett seminarium om religion och utveckling med fokus på den världsvida pentekostala rörelsen. Mukwege är själv pastor inom pingströrelsen i DR Kongo, och talar ofta om den drivkraft som tron är för honom, och om kyrkans och andra religiösa aktörers viktiga roll i samhället.

I arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala utvecklingsmålen är det tydligt att det behövs många typer av insatser, och olika inflöden av resurser vid sidan av biståndet, då kostnaden för att uppnå målen kraftigt överstiger världens samlade bistånd. Parallellt med detta blir alltfler också övertygade om att religionens roll i förändringsprocesser behöver uppmärksammas och tydliggöras, mot bakgrund av att religiös övertygelse i så hög grad påverkar människors världsbild, identitet, värderingar, attityder och beteende, liksom samhällens hela kultur. Också inom svenskt bistånd förs på olika håll samtal om vikten av att fördjupa förståelsen för religion och utveckling, och hur de samverkar på gott och på ont, liksom hur biståndsaktörer kan samverka med trosbaserade nätverk och organisationer.

I seminariet lyfter vi viktiga perspektiv om religion och utveckling med exempel från den pentekostala rörelsen, som växer snabbt i Afrika, Asien och Latinamerika, och som ofta har visat sig vara en dynamisk och viktig aktör för social rättvisa. Den pentekostala rörelsens bidrag till samhällsomvandling och social rättvisa beskrivs i flera vetenskapliga studier. Även om omfattningen av de pentekostala rörelsernas bidrag till samhällsutveckling är en källa för diskussion är det få forskare som bestrider att rörelsen ger ett viktigt bidrag.

2030 är bara tolv år bort, och vi har ingen tid att förlora i kampen mot världens fattigdom och utsatthet. Det är därför viktigt att biståndsaktörer etablerar relationer och samverkan med progressiva krafter inom olika religiösa nätverk och trosbaserade aktörer, för en god samhällsutveckling. Välkommen med i ett intressant samtal!

Deltagande:
• Josephine Sundqvist, PhD, Programme Manager Avdelningen för Partnerskap och Innovation, Sida
• Allan Anderson, professor Department of Theology and Religion, University of Birmingham
• Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Docent vid Åbo Akademi. Föreståndare för Institutet för Pentekostala Studier, IPS, Uppsala.
• Charlotta Norrby, enhetschef Enheten för Civila samhället, Sida

Panelsamtalet kommer att ledas av Niklas Holmefur, rektor vid Örebro Teologiska Högskola, som skrivit doktorsavhandlingen Den osynliga religionen: Analys av policy för svensk utvecklingspolitik 2010–2014.

Anmäl dig till Ann.Sundell senast onsdagen den 9 januari.

Välkomna!

Niklas Holmefur, Akademi för ledarskap och teologi,  Niclas Lindgren, PMU, Anders Malmstigen, SMR