Nätverksträff om påverkansarbete

Svenska missionsrådet

Vi bjuder in våra medlemsorganisationer till ett samtal om hur vårt nätverk kan bli en tydligare röst i den aktuella biståndsdebatten.

Vi kommer att följa upp det samtal vi hade på Medlemsdagarna den 1 februari och diskutera ett antal förslag på strategier som kansliet kommer att presentera. Vi kommer också att ha Peter Sörbom från CONCORD Sverige som gästtalare. Peter ska berätta om vilken analys Concord Sverige gör av läget och om hur de arbetar med att nå beslutsfattare i påverkansarbetet.

Nätverksträffen riktar sig till alla SMR:s medlemsorganisationer som önskar att de globala frågorna ska få mer plats i den svenska debatten. Vi vill särskilt uppmuntra de medlemsorganisationer som är en del av det hårt nedskurna Informations- och kommunikationsanslaget att vara med och dela sina tankar om hur vi som nätverk ska gå vidare. Vi tänker oss i första hand 1-2 representanter per medlemsorganisation.

Varmt välkomna!

Anmälan

Anmäl dig senast 16 mars via länken.

Anmälningsformulär

Påverkan i tro på en bättre värld

Vi arbetar för att ge beslutsfattare och tjänstemän, inom Sveriges regering, riksdag, UD och Sida bättre religiös läskunnighet och för religionsfrihet för alla. Människors tro eller övertygelser är en förändringskraft och det behövs religiösa läsglasögon för att förstå världen.

Läs mer
Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.

Vårt nätverk

Ett levande nätverk med lång historia

Grunden till vårt nätverk lades redan vid den ekumeniska missionskonferensen i Edinburgh 1912. Då var svensk mission en engagerande folkrörelse för många i Sverige. Engagemanget ser annorlunda ut idag, men kyrkans uppdrag i världen står fortfarande i fokus för oss.

Läs mer om vårt nätverk

Prenumerera på Medlemsnytt

Vi skickar ut information om det senaste och vad som är på gång inom vårt nätverk till representanter för våra medlemsorganisationer ungefär en gång i månaden.