Strategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023–2027

Strategin utgör en del av Sveriges samlade bistånds- och utrikespolitik och ska bidra till Ukrainas uppbyggnads- och reformarbete mellan 2023-2027.

Uppbyggnads- och reformarbetet är två ömsesidigt stärkande komponenter som tillsammans utgör strategins inriktning och bidrar till det övergripande målet om EU-integration. Detta arbete stärker Ukrainas fortsatta utveckling och förutsättningar att hantera konsekvenserna av den ryska aggressionen. EU-integrationen utgör dessutom en central drivkraft för Ukrainas fortsatta reformarbete.

Mer information finns att läsa här.

Sveriges Missionsråd kallar till ett digitalt möte om denna strategi som kommer vara öppet för medlemsorganisationer. 

När: 12 december

Var: digitalt via Teams

Anmälan: via särskild kalenderinbjudan som gått ut till alla medlemsorganisationer. Vid frågor kontakta Anna-Lena Hansson,

Anna-Lena Hansson

Rådgivare, Teamledare

+46 8 453 68 66anna-lena.hansson@smc.global

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.