April månads styrelsemöte

Den 24 april är du som är ledamot välkommen till vårt styrelsemöte. Vi möts på Ekumeniska centret men det finns också möjlighet att delta via Zoom.

Ofta är styrelsemötets dagordning innehållsrik. I april brukar styrelsen ha ett årsmötesförberedande möte. Det betyder att styrelsen kikar på årsberättelsen, årsredovisningen, medlemsavgiften och eventuella motioner till årsmötet till exempel.

Svenska missionsrådets styrelse har möten ca 4-5 gånger per år utöver årsmötet när hela medlemsrörelsen möts.

30 medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.