Styrelsemöte december

Styrelsen 2023. Siri Karlsson och George Joseph saknas på bilden.Styrelsen 2023. Siri Karlsson och George Joseph saknas på bilden.

Styrelsen är välkommen på möte den 7 december kl 10.00 – 17.00, på Ekumeniska centret!