Mars månads styrelsemöte

Den 23 mars hälsar vi ledamöterna välkomna till styrelsemöte. Vi möts på Ekumeniska centret men det finns också möjlighet att delta via Zoom.

Ofta är styrelsemötets dagordning innehållsrik. I mars brukar styrelsen och utskottet passa på att mötas för att stämma av arbetsformer och om hur året som gått varit. Beslut om verksamhetsrapport brukar tas och ibland är det uppdaterade riktlinjer på agendan utöver en rad olika rapporter och diskussionspunkter.

Svenska missionsrådets styrelse har möten ca 4-5 gånger per år utöver årsmötet när hela medlemsrörelsen möts.

29 medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.