Styrelsemöte oktober

Styrelsen 2023. Siri Karlsson och George Joseph saknas på bilden.Styrelsen 2023. Siri Karlsson och George Joseph saknas på bilden.

Vi välkomnar styrelsen till möte den 26 oktober kl 10.00 – 16.00. Mötet sker digitalt på Zoom.