December månads styrelsemöte

Svenska missionsrådets styrelse har möten ca 4-5 gånger per år utöver årsmötet när hela medlemsrörelsen möts. Mötet i december brukar inledas tillsammans med Sveriges kristna råds styrelse innan de egna frågorna tar vid. Den här gången blir det ett samtal mellan organisationernas båda generalsekreterare Charlotta Norrby och Sofia Camnerin.

Ofta är styrelsemötets dagordning innehållsrik. Den här gången tar styrelsen upp frågor som Verksamhetsplan och budget för 2023, ny modell för medlemsorganisationernas stöd från SMR ”ram-i-ramen”, engelska som språk i arbetet, en fördjupad diskussion om religions- och övertygelsefrihet och en uppdatering av arbetet med breddad finansiering.

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.