Kalender

Digital utbildning i bokföring och rapportering av valutakursdifferenser, del 1

När
START: 28/5 2020 10:00 SLUT: 28/5 2020 11:30
Plats
I den digitala mötesplattformen Zoom
Arrangör
Svenska missionsrådet https://www.smc.global
För medlemmar

Välkommen till utbildningen ”Bokföring och rapportering av valutakursdifferenser i internationella projekt” som vänder sig till dig som arbetar som controller eller ekonom.

Syftet är att du som controller inom SMR:s nätverk ska ha bättre kunskap om hur du bör hantera valutadifferenser i bokföring och rapportering.

Utbildningen består av två delmoment:

  • en digital mötesplats den 28:e maj 10:00-11:30 am
  • en fysisk mötesplats i höst  (deltagarna föreslår datum)

Kursen leds av:

Elisabeth Raun, Grant Thornton, redovisningsexpert för ideell sektor

 

 

 

Numi Östlund, expert på valutakurshantering.

 

 

 

Kursinnehåll digital mötesplats 28 maj kl 10.00-11.30:

1. Introduktion till valutakursförändringar i biståndet.

Syftet är att avsnittet ska ge en förståelse för hur volatila valutakurser kan skapa utmaningar för biståndsorganisationer.

2. Om att redovisa valutakursdifferenser. En introduktion.

Syftet är att ge deltagande controllers en förståelse för vad bokföring/redovisning av valutatransaktioner handlar om.

3. Rundabordsamtal: huvudsakliga utmaningar valutaredovisning.

Vi går runt ”bordet” och fångar upp de utmaningar organisationerna har, för att på så sätt kunna erbjuda relevant mötesplats i höst, som verkligen fångar upp de olika behov som finns. Ger också organisationerna en möjlighet att dela en bild av nuläget.

Kursinnehåll fysisk mötesplats i höst (deltagarna föreslår ett datum):

1. Hur bör man hantera valutakursdifferenser i projekt – vi arbetar med praktiska ”case”.

 

Varje medlemsorganisation disponerar 2 platser till utbildningen.

Om du inte redan är anmäld, så gör du det genom att scrolla ner och fylla i anmälningsformuläret. Anmäl dig senast 8/5.

Länk till vår digitala mötesplats skickas den 25:e maj.

Väl mött!

Miriam

Utbildning i valutakursdifferenser