Vägen mot breddad finansiering

Välkommen på en workshop där vi lär oss mer om möjligheterna för breddad finansiering och vad det skulle innebära för Svenska missionsrådet och er medlemmar.

Varför behövs breddad finansiering?

Svenska missionsrådets verksamhet finansieras till stor del av biståndsmyndigheten Sida. Det innebär vissa risker för verksamheten, vilket blev särskilt tydligt under våren då regeringen drastiskt begränsade Sveriges biståndsbudget. Men det finns flera skäl att se över finansieringen av Svenska missionsrådet – inte minst för att kunna utveckla det internationella arbetet med fokus på Agenda 2030 och tematiken kring religiös läskunnighet, mission och religions- och övertygelsefrihet.

Hur ser vägen framåt ut?

En första kartläggning av privata finansieringskällor har gjorts med hjälp av konsultfirman Brakeleys. Deras slutsatser är en del av underlaget när Svenska missionsrådet nu jobbar vidare med att ta fram en strategi för breddad finansiering.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig senast 30 september.

Till anmälan

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.