Lediga Jobb

Vill du hjälpa oss att bredda vår finansiering?

Vi söker en konsult som kan undersöka Svenska missionsrådets möjligheter till breddad finansiering.

Vi söker en konsult som kan undersöka Svenska missionsrådets möjligheter till breddad finansiering. Finansieringen gäller främst vår internationella verksamhet och hur den relaterar till Agenda 2030 och den mänskliga rättigheten religions- och övertygelsefrihet.

Vill du/ni vara med och lägga ett anbud?

Läs mer i vår uppdragsbeskrivning: 2021-11-23 Uppdragsbeskrivning breddad finansiering.

Skicka anbudet med e-post senast 3 december 2021 till annika.schabbauer@smc.global.

Skriv ”Breddad finansiering” i rubrikraden. För eventuella frågor hänvisas till vår rådgivare Annika Schabbauer via ovanstående e-postadress.

Läs mer om vår verksamhet. 

Bildtext: Män bryter fastan tillsammans utanför en moské i Dubai under högtiden Ramadan. Shutterstock.