Lediga Jobb

Konsult för systemgranskning

Spännande uppdrag! Vi ska genomföra systemrevision på tre av de organisationer som vi förmedlar Sida-bidrag till.

Vill du/ni vara med och lägga ett anbud?
 Läs uppdragsbeskrivningen här!

Anbudet ska ha kommit till oss senast den 26 april 2019.

Sänd anbudshandlingarna via e-post till:

anders.malmstigen@smc.global

För eventuella frågor hänvisas till Hanna Mellergård eller Anders Malmstigen.