Lediga Jobb

Vi letar konsulthjälp för genomlysning av vårt kansli

Svenska missionsrådet (SMR) är en ledande ekumenisk civilsamhällesplattform för kyrkor, missions- och utvecklingsorganisationer med 31 svenska medlemsorganisationer som i sin tur samverkar med flera hundra samarbetspartner i över 50 länder.

Nu söker vi konsulthjälp för att genomlysa vad vårt kansli behöver i form av resurser, arbetssätt, organisation, funktioner och kompetenser för att lösa vårt strategiuppdrag på ett effektivt och hållbart sätt under kommande strategiperiod 2022-2026.

Uppdragsbeskrivning och bilagor

Uppdragsbeskrivning för genomlysning

Bilaga 1 Strategisk inriktning SMR 2022-2026

Bilaga 2 SMR:s organisation

Till vem och när ska anbudet skickas in

Anbudet ska ha kommit till oss senast 21 april 2021.

För eventuella frågor hänvisas till Linda Jägerskog.

Sänd anbudshandlingarna via e-post till: Linda.Jagerskog@SMC.global.