Lediga Jobb

Vill du utvärdera vårt info/kom-program?

SMR söker en utvärderare till en lärande utvärdering av vårt informations- och kommunikationsprogram.

från SMR:s info/kom-workshoppar

Klicka här för att läsa hela uppdragsbeskrivningen för utvärdering av Svenska missionsrådets info/kom-program.

Informations- och kommunikationsprogrammet är ett av de anslag som Svenska missionsrådet (SMR) vidareförmedlar till ett antal av sina medlemsorganisationer genom ett avtal med Sida. Genom programmet kommunicerar SMR:s medlemsorganisationer om globala frågor, Agenda 2030 och mänskliga rättigheter för att skapa engagemang hos målgrupper i Sverige.

Nu vill vi undersöka i vilken utsträckning vi har nått målen för info/kom-programmet, få viktiga lärdomar och rekommendationer om hur vi kan göra för att ytterligare stärka måluppfyllelsen framåt.

Utvärderingen ska också ge ett underlag för lärande och för att SMR ska kunna utforma programmet inför perioden 2022-2026.

Vi behöver ditt anbud senast 23 oktober. Skicka anbudshandlingarna via e-post till: viktoria.isaksson@smc.global

Kontakta Viktoria Isaksson om du har några frågor.