Skicka in ett anbud inför systemgranskningar 2023

Kongo. Foto SMR

Bakgrund till uppdragsbeskrivning för systemgranskning av fyra medlemsorganisationer

Svenska missionsrådets (SMR) funktion som bidragsförmedlande organisation regleras utifrån de avtal som tecknas med Sida samt därtill kopplade styrande dokument (strategi och riktlinjer). SMR förmedlar krav och regler vidare genom avtal med respektive medlemsorganisation och ansvarar för att kvalitetssäkra de bidrag vi förmedlar.

Ett led i denna kvalitetssäkring är att granska medlemsorganisationernas struktur, kompetens och resurser samt tillförlitligheten och giltigheten i deras system för verksamhets-, projekt- och ekonomistyrning. Detta hjälper också SMR att bedöma vilket stöd som medlemsorganisationerna behöver av SMR.

Det här dokumentet utgör uppdragsbeskrivning för den systemgranskning av fyra medlemsorganisationer som ska genomföras under första halvåret 2023. Listan under ”Uppdragets upplägg” tydliggör inriktningen för systemgranskningen av medlemsorganisationerna. Uppdraget kommer att specificeras ytterligare i form av ett frågebatteri. SMR tar fram ett förslag på frågor. Inför granskning av respektive medlemsorganisation kommer SMR och konsulten överens om omfattningen. De överenskomna frågorna kommer att utgöra en bilaga till denna uppdragsbeskrivning.

SMR har olika avtal med Sida. I denna systemgranskning berörs bidragsförmedling från följande anslag: utvecklingssamarbete (utveckling) samt informations- och kommunikationsarbete (kom), som medlemsorganisationerna får del av genom SMR.

Uppdragsbeskrivningen

Här hittar du uppdragsbeskrivningen i sin helhet

Uppdragsbeskrivningen

Anna-Lena Hansson

Rådgivare, Teamledare

+46 8 453 68 66anna-lena.hansson@smc.global

Långsiktigt bistånd

Genom civilsamhället skapar vi hållbar förändring

Våra medlemsorganisationer har länge samarbetat med kyrkor och andra organisationer i det globala civilsamhället. Genom Sidas utvecklingsanslag kan vi ge stöd för att stärka människors möjlighet att stå upp för sina rättigheter och tillsammans bygga fredliga, jämlika och hållbara samhällen.

 

Läs mer om vårt arbete med långsiktigt bistånd

Kommunikation om bistånd

Kommunikation för en bättre värld

Vi vill att människor i Sverige ska engagera sig för ett samhälle som är miljömässigt hållbart, rättvist, jämställt och demokratiskt. Därför stödjer vi kommunikationsprojekt som berättar om hur civila samhället runt om i världen arbetar för ett sådant samhälle.

Läs mer om vårt arbete med kommunikationsprogrammet