Fokus på svåra frågor för att främja samarbete

Världen polariseras alltmer, inte minst i frågor om mänskliga rättigheter och religion. Svenska missionsrådet har ett uppdrag att stärka trosbaserade organisationers arbete både i Sverige och utomlands. Ett sätt som vi gör det på är genom att erbjuda vårt nätverk fördjupning i aktuella frågor med relevans för vårt gemensamma uppdrag i Guds mission.  

Tidigare har det till exempel handlat om kopplingen mellan religionsfrihet och demokratiskt utrymme samt religiösa aktörers arbete för jämställdhet. Nu ligger vårt fokus på relationen mellan religions- och övertygelsefrihet och HBTQI+personers rättigheter.  

– Som ekumenisk paraplyorganisation behöver vi kunna samtala om svåra frågor för att brygga över olika positioner och skapa goda samarbeten oavsett våra olika politiska, kyrkliga och teologiska utgångspunkter, säger Svenska missionsrådets rådgivare Kristina Patring som leder arbetet med fördjupning och erfarenhetsutbyte inom tematiken.  

– Målet är inte att alla ska tycka lika, utan att öka förståelsen för varför våra värderingar är olika samtidigt som vi tillsammans betonar allas lika rätt och värdighet. Det stärker vårt nätverks förmåga till samarbete såväl i Sverige som andra länder där vi till exempel stöttar olika biståndsprojekt.  

Fördjupning i två steg 

När Svenska missionsrådet nu fördjupar sitt lärande om religions- och övertygelsefrihetens relation till HBTQI+personers rättigheter så sker det i två steg. Den första delen består av en rapport som Svenska missionsrådet beställt av internationella experter som beskriver rättsliga och politiska perspektiv på frågan globalt. Den andra delen handlar om att främja erfarenhetsutbyte och teologisk reflektion i Svenska missionsrådets nätverk genom metoden receptiv ekumenik.  

– Vi tror att detta kommer hjälpa oss att bli ännu bättre på att bemöta människor från olika bakgrunder med respekt samtidigt som vi fördjupar vår förståelse av Guds kärlek till alla människor, säger Kristina Patring.  

Läs mer om Svenska missionsrådets arbete med: 

Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.

Vårt nätverk

Ett levande nätverk med lång historia

Grunden till vårt nätverk lades redan vid den ekumeniska missionskonferensen i Edinburgh 1912. Då var svensk mission en engagerande folkrörelse för många i Sverige. Engagemanget ser annorlunda ut idag, men kyrkans uppdrag i världen står fortfarande i fokus för oss.

Läs mer om vårt nätverk
En kvinna med hijab i solglasögon står bredvid en nunna med vitt dok och kors runt halsen.En kvinna med hijab i solglasögon står bredvid en nunna med vitt dok och kors runt halsen.

Tematiskt fokus

Tro och demokrati hör ihop

Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Utifrån vår kristna värdegrund menar vi dessutom att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart och lika värde med rätt att leva sitt liv i frihet.

Läs mer om tro och demokrati

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.