Svenska missionsrådets policydokument och riktlinjer

På den här sidan hittar du aktuella policydokument och riktlinjer för vår verksamhet. De är viktiga verktyg för att kvalitetssäkra det arbete som vi gör.

Policyer är styrande för hur vi arbetar utifrån vårt uppdrag som mötesplats, påverkansaktör och vidareförmedlare. Det utgör även ett stöd för våra medlems- och samarbetsorganisationer inom framförallt vidareförmedlingen.

Riktlinjer beskriver hur vi arbetar och vad en kan förvänta sig av oss utifrån vårt uppdrag.

Policyer och riktlinjer tas oftast fram av Svenska missionsrådets kansli i samråd med medlemsorganisationerna och beslutas av Svenska missionsrådets styrelse.

Rapportera klagomål

Hjälp oss att förbättra vårt arbete genom att meddela oss om du misstänker eller upptäcker att vi brister i vårt ansvar eller åtagande.