Praktik som ger engagemang för livet

Möte på förskola i Etiopen. Foto: Alma Åkesson

Förskolepersonal möter EFS-praktikant i Etiopien.Förskolepersonal möter EFS-praktikant i Etiopien.

Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder praktik hos någon av sina samarbetspartner i länder som Irak, Indien och Etiopien. 

Praktikanter är viktiga för att öka kunskapen och engagemanget för internationellt samarbete och de globala målen i Agenda 2030. Genom att göra praktik i vårt nätverk får unga människor erfarenheter och kontakter för livet och stärker dessutom utbytet mellan civilsamhället i Sverige och andra länder.

Inga nya praktikplatser planerade efter 2022

Vi har under många år varit med och förberett praktikanter och kunnat stå för omkostnaderna genom stöd från Universitets- och högskolerådet på Sidas uppdrag. Från och med 2023 undersöker dock Sida andra former för verksamheten. Därför planerar vi i nuläget ingen ny ansökningsomgång.

Under 2022 gör ett 20-tal ungdomar från EFS, EFK, PMU och Läkarmissionen praktik i Filippinerna, Somalia, Tanzania, Uganda, Kenya, Eswatini (före detta Swaziland), Paraguay, Kambodja, Mongoliet, Zambia, Thailand, Etiopien, Irak, Indien, Palestina och Serbien och Mozambique.

Här är en hälsning från EFS praktikanter

Anna Olsson

Handläggare, Samordnare

+46 8 453 68 98anna.olsson@smc.global

Arbeta med insatser i vår Lime-Portal

Här arbetar du som är anställd på någon av våra medlemsorganisationer med olika biståndsinsatser. Du hittar mallar och allt om din organisations insatser här. 

Till Lime-Portal 

Långsiktigt bistånd

Genom civilsamhället skapar vi hållbar förändring

Våra medlemsorganisationer har länge samarbetat med kyrkor och andra organisationer i det globala civilsamhället. Genom Sidas utvecklingsanslag kan vi ge stöd för att stärka människors möjlighet att stå upp för sina rättigheter och tillsammans bygga fredliga, jämlika och hållbara samhällen.

 

Läs mer om vårt arbete med långsiktigt bistånd

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.