Praktik som ger engagemang för livet

Kvinnor Bangladesh. Fotograf: Izla Bethdavid Boltena

Praktikanter är viktiga för att öka kunskapen och engagemanget för internationellt samarbete och de globala målen i Agenda 2030. Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder praktik hos någon av sina samarbetspartner i länder som Irak, Indien och Etiopien. 

Genom att göra praktik i vårt nätverk får unga människor erfarenheter och kontakter för livet och stärker dessutom utbytet mellan civilsamhället i Sverige och andra länder.

Vi har under många år varit med och förberett praktikanter och kunnat stå för omkostnaderna genom stöd från Universitets- och högskolerådet på Sidas uppdrag. Från och med 2023 undersöker dock Sida andra former för verksamheten. Därför planerar vi i nuläget ingen ny ansökningsomgång.

Under 2022 gör ett 20-tal ungdomar från EFS, EFK, PMU och Läkarmissionen praktik i Filippinerna, Somalia, Tanzania, Uganda, Kenya, Eswatini (före detta Swaziland), Paraguay, Kambodja, Mongoliet, Zambia, Thailand, Etiopien, Irak, Indien, Palestina och Serbien och Mozambique.

Här är en hälsning från EFS praktikanter

Anna Olsson

Handläggare, Samordnare

+46 8 453 68 98 anna.olsson@smc.global

Arbeta med insatser i vår Lime-Portal

Här arbetar du som är anställd på någon av våra medlemsorganisationer med olika biståndsinsatser. Du hittar mallar och allt om din organisations insatser här. 

Till Lime-Portal