Tro och demokrati hör ihop

Indonesien. Fotograf: Hilda Weges

Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Utifrån vår kristna värdegrund menar vi dessutom att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart och lika värde med rätt att leva sitt liv i frihet.

Oavsett om du tror eller inte, är kunskap och förståelse för hur religiösa aktörer och traditioner påverkar våra samhällen nödvändigt för att skapa goda samarbeten. Vi kallar det för religiös läskunnighet och tror att det kan förändra världen.

Läs mer om religiös läskunnighet och vårt arbete i Kunskapsforum för religion och utveckling.

Religion spelar stor roll i de flesta delar av världen

I nästan varje by och samhälle runt om i världen finns en kyrka, ett tempel eller en moské som samlar människor till gemenskap. För många är detta en viktig mötesplats där deras innersta drivkrafter kan växa och bidra i arbetet för en bättre värld.

Vi tror att varje människa har ett uppdrag och en förmåga att agera mot orättvisor. En tro eller övertygelse som motiverar människor till engagemang och hopp är en kraft att räkna med. Den kraften tar vi vara på genom att arbeta för alla människors religions- och övertygelsefrihet.

Läs mer om religionsfrihet och vårt arbete med det nordiska nätverket för religionsfrihet NORFORB.

Religion och mänskliga rättigheter som två språk

Vår och våra medlemsorganisationers långa erfarenhet av att jobba med trosbaserade organisationer gör att vi kan förstå och hitta särskilda sätt att bidra till varaktig förändring i svåra situationer.

Ett sätt som vårt nätverk når fram i svåra situationer är genom att prata om mänskliga rättigheter utifrån en religiös eller teologisk förståelse, till exempel genom att använda berättelser ur Bibeln eller Koranen. Men det är också användbart att prata om religion med hjälp av de mänskliga rättigheterna. På så vis är vi tvåspråkiga och kan tolka mellan olika förståelser. Det är en stor tillgång i vårt arbete där vi relaterar till såväl religiösa som politiska makthavare.

Läs mer om vårt påverkansarbete i tro på en bättre värld.

Kristina Patring

Rådgivare

+46 8 453 68 93 kristina.patring@smc.global

Religiös läskunnighet

Vem bryr sig om religion?

Alla som arbetar med människor i vardagen, i konfliktsituationer, i socialt eller humanitärt arbete behöver kunskap om hur religion och värderingar påverkar just den situationen för att kunna göra ett bra jobb. Vi vet var du kan börja.

Läs mer om vårt arbete om religiös läskunnighet

Religionsfrihet

Vad är religionsfrihet egentligen?

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som ger varje människa rätt att ha, byta, eller lämna sin religion eller övertygelse. Vi är experter på denna rättighet och erbjuder både utbildningar och resurser för dig som vill veta mer.

Läs mer om vårt arbete med religionsfrihet

Våra senaste nyheter om tro och demokrati

Kunde inte hitta några nyheter

Det kanske inte finns fler publicerade nyheter

Filmer om religionsfrihet

På prisbelönta FoRB Learning Platform är vi med och utvecklar gratis utbildningsresurser för dig som vill veta mer om religionsfrihet.