Agenda 2030 – där står vi idag

Seminariet fokuserade på svenska regeringens arbete med att genomföra Agenda 2030. Till bakgrunden hör CONCORD:s lansering av rapporten ”Barometern”, där Sveriges samstämmighetspolitik analyseras.

Barometern riktar en hel del kritik mot regeringens arbete. Framför allt när det gäller vapenexport, skatteflykt och flyktingpolitik. Ulrika Modéer lyfte upp rapporten och uppmuntrade det civila samhällets engagemang i frågorna. Hon menade även att den rapport som regeringen släppte kring sitt egna arbete med Agenda 2030 är bra att använda som diskussion till detta. Ett viktigt budskap var att det civila samhället är till för att granska regeringen. Ulrika Modéer pekade också på att även om frågor som skatteflykt är viktiga för den globala ojämlikheten får inte vårt fokus på dessa frågor rättfärdiga en minskad satsning på utvecklingssamarbetet. Hon menade att i länder där man har talat om ”tiden efter bistånd” tar man lätt tillfället i akt för att skruva ner biståndsbudgeten.

Regeringen planerar att lägga fram en handlingsplan för Agenda 2030 till nästa månad. Viktigt att hålla koll på!

Här kan du se seminariet i efterhand.

Här kan du läsa Barometern.