Vem bryr sig om religion?

Tanzania. Fotograf: Kerstin Bergeå

En grupp med glada personer som har blå, röda och gröna stora lappar i händerna, som en del av en workshop.En grupp med glada personer som har blå, röda och gröna stora lappar i händerna, som en del av en workshop.

Religion och andra livsåskådningar påverkar hur människor tänker, agerar och tolkar den värld vi lever i. Men religion är inte bara en fråga för troende.

Alla som arbetar med människor, i internationellt utvecklingssamarbete, i konfliktsituationer, i socialt eller humanitärt arbete behöver kunskap om vad religion betyder i just den situation de arbetar för att kunna göra ett bra jobb.

Världen är religiös

Mer än 80 procent av världens befolkning identifierar sig själva som religiösa. Värderingar och moralfrågor, hur vi lever våra liv, vad som uppfattas som rätt och fel, gott och ont, är ofta styrt av religiösa strukturer och av formella och informella religiösa ledare.

Religion och religiösa aktörer kan ha både positiv och negativ inverkan på individer och samhällen. Vi jobbar för att religiösa aktörers kunskap, erfarenhet, nätverk och identitet ska integreras på bredare front i internationella insatser. Därför har vi tagit fram flera olika verktyg för att stärka biståndsaktörers och religiösa aktörers religiösa läskunnighet.

Alla människor behöver religiös läskunnighet

Ingen människa är neutral.

Alla människor bär på värderingar och övertygelser som styr vårt sätt att arbeta och som kan komma i konflikt med andra människors övertygelser. En ökad medvetenhet om detta gör dig religiöst läskunnig.

Med religiös läskunnighet kan du utforska dina egna värderingar i förhållande till andra människors tro och övertygelse. På det sättet är du med och skapar bättre förutsättningar för en bättre värld.

Tro och demokrati hör ihop

Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Läs mer om hur vi arbetar med religiös läskunnighet och religionsfrihet för att stärka mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling.