Kommunikation för en bättre värld

Medlemsdagar 2020. Fotograf: Melker Dahlstrand

Tre personer i engagerat gruppsamtal på Svenska missionsrådets medlemsdagar 2020.Tre personer i engagerat gruppsamtal på Svenska missionsrådets medlemsdagar 2020.

Vi vill att människor i Sverige ska engagera sig för ett samhälle som är miljömässigt hållbart, rättvist, jämställt och demokratiskt.

Därför stödjer vi kommunikationsprojekt som berättar om hur civila samhället runt om i världen arbetar för ett sådant samhälle.

Det kan handla om en podd om barns rättigheter, en workshop i en kyrka om klimatfrågor eller att få besöka ett biståndsprojekt digitalt.

Projekten ska skapa kunskap om det vi arbetar för. Men vi vill inte att det ska stanna vid kunskap, utan att människor själva ska vilja vara med och bidra. Det kan innebära att bli aktiv i en organisation, att sprida kunskap i sociala medier eller att påverka politiker så att de fattar beslut som främjar en hållbar utveckling.

Kommunikationsprogrammet avslutat

I regleringsbrevet för Sida för 2022 drog regeringen ned på budgeten för informations- och kommunikationsanslaget, från 155 miljoner till 20 miljoner. Effekten av det blev att Sida sa upp avtalet med alla strategiska partnerorganisationer och drog ner bidraget för 2022 till cirka 9 procent. Det innebar att vi i vår tur var tvungna att säga upp avtalet med medlemsorganisationerna om deras kommunikationsinsatser, som alla därmed fick avsluta mycket tidigare än planerat och med ett bidrag som inte ens gjorde det möjligt för dem att avsluta insatserna på ett bra sätt.

Nedan finns information om de insatser som nu har avslutat sitt arbete. Två insatser skulle ha startat i januari 2023, men det var inte möjligt på grund av regeringens neddragning av anslaget.

Arbeta med insatser i vår Lime-Portal

Här arbetar du som är anställd på någon av våra medlemsorganisationer med olika biståndsinsatser. Du hittar mallar och allt om din organisations insatser här. 

Till Lime-Portal 

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.