Lediga jobb hos oss och våra medlemsorganisationer

Medlemsdagar. Fotograf: Melker Dahlstrand

Två personer lyssnar på varandra när de lutar huvudena mot varandra under en konferensTvå personer lyssnar på varandra när de lutar huvudena mot varandra under en konferens

Tror du på en bättre värld? Bli en del av vårt engagerade kansli som jobbar för en hållbar värld och mänskliga rättigheter!

Svenska missionsrådet deltar aktivt i svenska och internationella nätverk för utvecklingsfrågor och ekumenik och är en ledande aktör i det svenska civilsamhället när det gäller religion och utveckling, religionsfrihet och organisationsutveckling för trosbaserade utvecklingsaktörer.

Sedan 1980 är vi en strategisk partnerorganisation till Sida. En viktig del av vårt uppdrag är att vidareförmedla internationellt bistånd till våra medlemsorganisationer som arbetar med humanitära insatser och utvecklingssamarbete i ett 50-tal länder.

Våra lokaler ligger vid vattnet i Alvik några minuter från centrala Stockholm, där vi sitter tillsammans med ett flertal andra idéburna organisationer. Det finns möjlighet till arbete på annan plats några dagar per vecka.

Lediga tjänster på Svenska missionsrådet

Lediga tjänster på medlemsorganisationer

Här lägger vi upp lediga tjänster hos våra medlemsorganisationer. Skriv gärna till oss om ni som medlemsorganisation vill att vi annonserar här!

Två kvinnor bearbetar skörden som ligger på en presenning på marken.Två kvinnor bearbetar skörden som ligger på en presenning på marken.

Vårt arbete

Vi arbetar för allas lika värde

Med särskild kunskap om religionsfrihet och religionens roll i samhället ordnar vi mötesplatser och seminarier för att lära av varandras olikheter och påverka för en bättre värld. Vi förmedlar även biståndspengar från Sida till flera av våra medlemsorganisationers samarbete med lokala partner i över 50 länder.

Läs mer om vårt arbete
Flera engagerade personer som klappar i händerna vid en inledande övning på Svenska missionsrådets medlemsdagar 2020.Flera engagerade personer som klappar i händerna vid en inledande övning på Svenska missionsrådets medlemsdagar 2020.

Om oss

Vi tror på en bättre värld

Vi samlar kyrkor och organisationer på kristen grund som verkar för alla människors lika värde över hela världen. Vi bjuder in till mötesplatser för samarbete och reflektion; vi vidareförmedlare pengar till internationellt bistånd och påverkar i frågor av gemensamt intresse.

Läs mer om oss

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.