Vårt arbete med svenskt bistånd

Illustratör: Jenny Wallmark

En tecknad världskarta där vissa länder markerats för att Svenska missionsrådets medlemsorganisationer har arbete där.En tecknad världskarta där vissa länder markerats för att Svenska missionsrådets medlemsorganisationer har arbete där.

En stor del av vårt uppdrag är att förmedla pengar till våra medlemsorganisationers biståndsarbete runt om i världen. I dagsläget förmedlar vi pengar från Sveriges biståndsmyndighet Sida genom fyra olika anslag.

Vi har samarbetat med Sida sedan 1980 och är idag en av deras strategiska partnerorganisationer. Det innebär att vi har Sidas förtroende att använda svenska skattemedel för att stötta det civila samhället i olika länder i deras arbete för ett hållbart samhälle och mänskliga rättigheter.

Den här illustrationen visar pengarnas väg ut i världen:

204 miljoner till 40 länder

Under 2022 förmedlade vi över 204 miljoner kronor till ett 55-tal projekt i ungefär 40 länder genom våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartner. Till projekten söker vi pengar från Sida genom fyra olika anslag: utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd, praktikantprogrammet och kommunikation i Sverige om bistånd. På grund av regeringens nedskärningar i anslagen blev siffrorna lägre än föregående år då 260 miljoner förmedlades vidare.

Så här fungerar vidareförmedlingen

På Svenska missionsrådets kansli arbetar handläggare och ekonomiska controllrar som bedömer ansökningar och följer upp resultat. Men rollen som vidareförmedlare handlar inte bara om pappersarbete. Vi har en nära dialog med våra medlemsorganisationer och deras internationella samarbetspartner för att vi ska kunna lära oss av varandra, nätverka och tillsammans påverka i frågor som effektivt bistånd och lokalt ägarskap.

Rapportera klagomål

Hjälp oss att förbättra vårt arbete genom att meddela oss om du misstänker eller upptäcker att vi brister i vårt ansvar eller åtagande.