Vårt arbete med svenskt bistånd

Illustratör: Jenny Wallmark

En tecknad världskarta där vissa länder markerats för att Svenska missionsrådets medlemsorganisationer har arbete där.En tecknad världskarta där vissa länder markerats för att Svenska missionsrådets medlemsorganisationer har arbete där.

En stor del av vårt uppdrag är att förmedla pengar till våra medlemsorganisationers biståndsarbete runt om i världen. I dagsläget förmedlar vi pengar från Sveriges biståndsmyndighet Sida genom CivSam anslaget.

Vi har samarbetat med Sida sedan 1980 och är idag en av deras strategiska partnerorganisationer. Det innebär att vi har Sidas förtroende att använda svenska skattemedel för att stötta det civila samhället i olika länder i deras arbete för ett hållbart samhälle och mänskliga rättigheter.

Den här illustrationen visar pengarnas väg ut i världen

170 miljoner till 45 länder

Under 2023 förmedlade vi över 170 miljoner kronor till ett 40-tal insatser i ungefär 45 länder genom våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartner. Till insatserna söker vi pengar från Sida genom framförallt via utvecklingssamarbete. Såväl praktikantanslaget som kommunikation avslutades under 2023. På grund av regeringens fortsatta nedskärning i anslaget fortsätter medlen att minska.

Så här fungerar vidareförmedlingen

På Svenska missionsrådets kansli arbetar handläggare och ekonomiska controllrar som bedömer ansökningar och följer upp resultat. Men rollen som vidareförmedlare handlar inte bara om pappersarbete. Vi har en nära dialog med våra medlemsorganisationer och deras internationella samarbetspartner för att vi ska kunna lära oss av varandra, nätverka och tillsammans påverka i frågor som effektivt bistånd och lokalt ägarskap.

Talare på konferensen Stockholm +50 på rad på scenen.Talare på konferensen Stockholm +50 på rad på scenen.

Kunskapsforum för religion och utveckling

Tillsammans med andra trosbaserade organisationer i det svenska civilsamhället bidrar vi genom seminarier och analyser till ökad medvetenhet och kunskap om religionens roll i det internationella biståndsarbetet.

Läs mer om Kunskapsforum för religion och utveckling

Tematiskt fokus

Klimathopp för framtida generationer

I vårt internationella arbete möter vi många av de människor som ytterst drabbas av klimatförändringarna. Vi inspireras av deras idéer och motståndskraft. Vi arbetar för att ge dem inflytande över beslut som fattas om klimatet på internationell nivå. Och vi tror att religion kan vara en nyckel som mobiliserar och motiverar fler att delta i den gröna omställningen.

Läs mer om miljö, klimat och resiliens

Rapportera klagomål

Hjälp oss att förbättra vårt arbete genom att meddela oss om du misstänker eller upptäcker att vi brister i vårt ansvar eller åtagande.