Svenska missionsrådets styrelse representerar vårt nätverk

Ledamöter till vår styrelse väljs vid årsmötet. Varje ledamot arbetar eller har arbetat för någon av våra medlemsorganisationer och företräder SMR som helhet, inte en specifik organisation.

Bland våra medlemsorganisationer finns en mångfald. Organisationerna är olika stora, har olika traditioner och verksamhet. Styrelsen har bred erfarenhet och kompetens. Styrelsen är ett exempel på ekumeniskt samarbete där vi trots olika uttryck, tillsammans arbetar för och tror på en bättre värld.

Sedan årsmötet i maj 2022 är följande ledamöter valda till styrelseledamöter:

Stefan EmilssonEqumeniakyrkan, ordförande

Anna-Maria Jonsson, EFK, Leif Newman, PMU, Jenny Svanberg, Life & Peace Institute, Johan Hasselgren, Svenska kyrkan, Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen, Siri Bjerkan Karlsson, ADRA Sverige, Lars-Åke Winberg, Erikshjälpen och Christer Åkesson, Läkarmissionen, är ordinarie ledamöter.

     

     

Ersättare är Anders Göranzon, Bibelsällskapet, Allan Ekstedt, Lepramissionen, och George Joseph, Caritas Sverige.