Starka organisationer skapar förändring

I vårt nätverk ingår en mängd organisationer. Partnerskapet mellan oss är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Runt om i världen kämpar organisationer med att få ta plats i samhället på grund av det vi kallar för krympande demokratiskt utrymme. De behöver vara väl rustade för att kunna hantera det och arbeta på ett effektivt sätt.

Vi arbetar på flera sätt för att bidra till detta:

  • Kapacitetsutveckling och organisationsutveckling.
  • Organisatoriskt lärande, uppföljning och utvärdering.
  • Ökad tillgänglighet genom digitalisering, bland annat med hjälp av den digitala lärplattformen Fabo.
  • Stötta nya samarbetsformer och sociala rörelser.
  • Arbete mot korruption.

Verktyg som vi använder är till exempel

  • Mötesplatser
  • Communities of Practice
  • Lärplattformen Fabo

Relaterade dokument