Starka organisationer skapar förändring

I vårt nätverk ingår en mängd organisationer. Partnerskapet mellan oss är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Runt om i världen kämpar organisationer med att få ta plats i samhället på grund av det vi kallar för krympande demokratiskt utrymme. De behöver vara väl rustade för att kunna hantera det och arbeta på ett effektivt sätt.

Vi arbetar på flera sätt för att bidra till detta:

  • Kapacitetsutveckling och organisationsutveckling.
  • Organisatoriskt lärande, uppföljning och utvärdering.
  • Ökad tillgänglighet genom digitalisering, bland annat med hjälp av den digitala lärplattformen Fabo.
  • Stötta nya samarbetsformer och sociala rörelser.
  • Arbete mot korruption.

Verktyg som vi använder är till exempel

Vårt nätverk

Ett levande nätverk med lång historia

Grunden till vårt nätverk lades redan vid den ekumeniska missionskonferensen i Edinburgh 1912. Då var svensk mission en engagerande folkrörelse för många i Sverige. Engagemanget ser annorlunda ut idag, men kyrkans uppdrag i världen står fortfarande i fokus för oss.

Läs mer om vårt nätverk

Vill du lära dig mer?

På den digitala lärplattformen Fabo är vi med och utvecklar resurser för dig som jobbar med internationellt utvecklingssamarbete, studerar eller är intresserad av globala frågor.

Besök fabo.org