Starka organisationer skapar förändring

Togo. Foto: SMR

En grupp personer som sitter på blåa stolar under ett stort träd.En grupp personer som sitter på blåa stolar under ett stort träd.

I vårt nätverk ingår en mängd organisationer. Partnerskapet mellan oss är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Runt om i världen kämpar organisationer med att få ta plats i samhället på grund av det vi kallar för krympande demokratiskt utrymme. De behöver vara väl rustade för att kunna hantera det och arbeta på ett effektivt sätt.

Vi arbetar på flera sätt för att bidra till detta:

  • Organisationsbedömningar och kapacitetsutvecklingsplaner utifrån dessa
  • Systemgranskningar
  • Organisatoriskt lärande, uppföljning och utvärdering
  • Ökad tillgänglighet genom digitalisering, bland annat med hjälp av den digitala lärplattformen Fabo
  • Arbete mot korruption
  • Satsning på intern styrning och kontroll, ISK

Verktyg som vi använder är till exempel

Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.Några glada personer i gruppsamtal på konferns i Kenya.

Vårt nätverk

Ett levande nätverk med lång historia

Grunden till vårt nätverk lades redan vid den ekumeniska missionskonferensen i Edinburgh 1912. Då var svensk mission en engagerande folkrörelse för många i Sverige. Engagemanget ser annorlunda ut idag, men kyrkans uppdrag i världen står fortfarande i fokus för oss.

Läs mer om vårt nätverk

Vill du lära dig mer?

På den digitala lärplattformen Fabo är vi med och utvecklar resurser för dig som jobbar med internationellt utvecklingssamarbete, studerar eller är intresserad av globala frågor.

Besök fabo.org