Vårt humanitära arbete bidrar till ett motstånds­kraftigt samhälle

Humanitär workshop i Kenya. Foto: Job Mainye

Fyra personer samtalar om humanitära frågor vid ett besök i Kenya.Fyra personer samtalar om humanitära frågor vid ett besök i Kenya.

Det är de organisationer som finns på plats i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan som bäst vet hur vi kan rädda liv, minska lidande och upprätthålla människors värdighet. Därför bygger vårt humanitära arbete på att stärka lokala krafter i några av världens svåraste kontexter.

Människor som drabbas av väpnade konflikter, naturkatastrofer och konsekvenserna av klimatförändringarna behöver ofta akut hjälp. Men för att komma åt krisernas orsak behövs långsiktigt arbete. Därför är vårt humanitära stöd inriktat på lokala organisationer som redan finns på plats när en kris inträffar, och som stannar kvar efteråt. De vet bäst vad som behövs för att bygga motståndskraft för framtida utmaningar.

2014 började Svenska missionsrådet jobba med humanitära insatser med stöd från Sida. Sida beslutade 2020 att fasa ut stödet till 2023. För att de vi samarbetar med ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete med särskilt fokus på nexus och resiliens fortsätter vi att utbilda och skapa nätverk.

Isa-Lei Moberg

Handläggare, Samordnare

+46 8 453 68 80 (växeln)isa-lei.moberg@smc.global

Arbeta med insatser i vår Lime-Portal

Här arbetar du som är anställd på någon av våra medlemsorganisationer med olika biståndsinsatser. Du hittar mallar och allt om din organisations insatser här. 

Till Lime-Portal