Vårt humanitära arbete bidrar till ett motstånds­kraftigt samhälle

Humanitär workshop i Kenya. Foto: Job Mainye

Fyra personer samtalar om humanitära frågor vid ett besök i Kenya.Fyra personer samtalar om humanitära frågor vid ett besök i Kenya.

Det är de organisationer som finns på plats i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan som bäst vet hur vi kan rädda liv, minska lidande och upprätthålla människors värdighet. Därför bygger vårt humanitära arbete på att stärka lokala krafter i några av världens svåraste kontexter.

Människor som drabbas av väpnade konflikter, naturkatastrofer och konsekvenserna av klimatförändringarna behöver ofta akut hjälp. Men för att komma åt krisernas orsak behövs långsiktigt arbete. Därför är vårt humanitära stöd inriktat på lokala organisationer som redan finns på plats när en kris inträffar, och som stannar kvar efteråt. De vet bäst vad som behövs för att bygga motståndskraft för framtida utmaningar.

2014 började Svenska missionsrådet jobba med humanitära insatser med stöd från Sida. Sida beslutade 2020 att fasa ut stödet till 2023. För att de vi samarbetar med ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete med särskilt fokus på nexus och resiliens fortsätter vi att utbilda och skapa nätverk.

Sofie Twal Hedman

Handläggare (tjänstledig)

sofie.twal.hedman@smc.global

Arbeta med insatser i vår Lime-Portal

Här arbetar du som är anställd på någon av våra medlemsorganisationer med olika biståndsinsatser. Du hittar mallar och allt om din organisations insatser här. 

Till Lime-Portal 

Tematiskt fokus

Klimathopp för framtida generationer

I vårt internationella arbete möter vi många av de människor som ytterst drabbas av klimatförändringarna. Vi inspireras av deras idéer och motståndskraft. Vi arbetar för att ge dem inflytande över beslut som fattas om klimatet på internationell nivå. Och vi tror att religion kan vara en nyckel som mobiliserar och motiverar fler att delta i den gröna omställningen.

Läs mer om miljö, klimat och resiliens
Två kvinnor bearbetar skörden som ligger på en presenning på marken.Två kvinnor bearbetar skörden som ligger på en presenning på marken.

Vårt arbete

Vi arbetar för allas lika värde

Med särskild kunskap om religionsfrihet och religionens roll i samhället ordnar vi mötesplatser och seminarier för att lära av varandras olikheter och påverka för en bättre värld. Vi förmedlar även biståndspengar från Sida till flera av våra medlemsorganisationers samarbete med lokala partner i över 50 länder.

Läs mer om vårt arbete