Resiliens är viktigt, gå vår kurs ”why resilience matters”

Foto: Anas Alhajj, Shutterstock

Flickor på väg ut ur en hus-ruin i Taiz, JemenFlickor på väg ut ur en hus-ruin i Taiz, Jemen

Är du nyfiken på att lära dig mer och förstå varför det är viktigt att kunna tänka resilens? I så fall tror vi att detta är rätt kurs för dig.

Vi kommer att titta på några grundläggande begrepp och idéer kring motståndskraft. Vad är det egentligen? Varför spelar det roll? Hur kan det hjälpa oss att tänka annorlunda?

Vi kommer att introducera ett verktyg för att ”tänka resiliens”. Vi kommer att förstå hur tankesättet kring motståndskraft kan hjälpa oss att utmana och förbättra vårt arbete inom utveckling, humanitärt bistånd och fredsskapande!

Kursen tar totalt 2,5 – 3 timmar att genomföra.

Frågor?

Kontakta gärna vår kapacitetsutvecklings- och utvärderingsrådgivare på SMR, Miriam Mondragon om du har några frågor eller vill veta mer om kursen och hur den kan användas.

Vill du lära dig mer?

På den digitala lärplattformen Fabo är vi med och utvecklar resurser för dig som jobbar med internationellt utvecklingssamarbete, studerar eller är intresserad av globala frågor.

Besök fabo.org
Två kvinnor bearbetar skörden som ligger på en presenning på marken.Två kvinnor bearbetar skörden som ligger på en presenning på marken.

Vårt arbete

Vi arbetar för allas lika värde

Med särskild kunskap om religionsfrihet och religionens roll i samhället ordnar vi mötesplatser och seminarier för att lära av varandras olikheter och påverka för en bättre värld. Vi förmedlar även biståndspengar från Sida till flera av våra medlemsorganisationers samarbete med lokala partner i över 50 länder.

Läs mer om vårt arbete

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.