Vi arbetar för alla människors lika värde

Kvinnor i Mali. Foto: Izla Bethdavid Boltena

Två kvinnor bearbetar en skörd som ligger på en presenning på marken.Två kvinnor bearbetar en skörd som ligger på en presenning på marken.

Här kan du läsa mer om vilka tematiska områden som ligger till grund för våra mötesplatser och vårt påverkansarbete för en bättre värld. Du hittar även mer information om vilket slags bistånd som vi arbetar med.

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.