Vi arbetar för alla människors lika värde

Fotograf: Izla Bethdavid Boltena

Här kan du läsa mer om vilka tematiska områden som ligger till grund för våra mötesplatser och vårt påverkansarbete för en bättre värld. Du hittar även mer information om vilket slags bistånd som vi arbetar med.

Långsiktigt bistånd

Genom civilsamhället skapar vi hållbar förändring

Våra medlemsorganisationer har länge samarbetat med kyrkor och andra organisationer i det globala civilsamhället. Genom Sidas utvecklingsanslag kan vi ge stöd för att stärka människors möjlighet att stå upp för sina rättigheter och tillsammans bygga fredliga, jämlika och hållbara samhällen.

Läs mer om vårt arbete med långsiktigt bistånd

Humanitära insatser

Vårt humanitära arbete bidrar till ett motståndskraftigt samhälle

Det är organisationer som finns på plats i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan som bäst vet hur vi kan rädda liv, minska lidande och upprätthålla människors värdighet. Därför bygger vårt humanitära arbete på att stärka lokala krafter i några av världens svåraste kontexter.

Läs mer om vårt arbete med humanitära insatser

Praktikantprogrammet

Praktik som ger engagemang för livet

Praktikanter är viktiga agenter för att öka kunskap och engagemang för internationellt samarbete och de globala målen i Agenda 2030. Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder praktik hos någon av sina samarbetspartner i länder som Irak, Indien och Etiopien.

Läs mer om vårt arbete med praktikantprogrammet

Kommunikation om bistånd

Kommunikation för en bättre värld

Vi vill att människor i Sverige ska engagera sig för ett samhälle som är miljömässigt hållbart, rättvist, jämställt och demokratiskt. Därför stödjer vi kommunikationsprojekt som berättar om hur civila samhället runt om i världen arbetar för ett sådant samhälle.

Läs mer om vårt arbete med kommunikationsprogrammet

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.