Vad är religionsfrihet?

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som ger varje människa rätt att ha, byta, eller lämna sin religion eller övertygelse.

Du har rätt att utöva din religion eller övertygelse ensam, tillsammans med andra; privat eller offentligt. Du kan till exempel göra det genom andakt, förkunnelse, undervisning eller att bära vissa kläder eller symboler.

Stater ska skydda alla medborgare mot tvång och diskriminering på religiösa eller liknande grunder. Ändå lever mer än tre fjärdedelar av världens befolkning i länder där religions- och övertygelsefriheten kraftigt begränsas av staten eller sociala motsättningar som ger upphov till hatbrott, våldsamma upplopp eller terrorism kopplat till religion.

Vi arbetar för allas religionsfrihet

I många av dessa länder arbetar våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartners för en bättre värld. Vi vet att kvinnor ofta drabbas på andra sätt än män av kränkningar mot religions- och övertygelsefriheten samtidigt som de också diskrimineras utifrån kön. Därför ser vi religionsfrihet som en nyckel i arbetet för jämställdhet, men också för främjandet av andra mänskliga rättigheter som yttrandefrihet.

Utifrån vår kristna värdegrund menar vi att varje människa är skapad till Guds avbild med fri vilja, förmåga och ett uppdrag att ta ansvar. Kränkningar av religions- och övertygelsefriheten hindrar människor från att leva sina liv i fullhet vilket motverkar utvecklingen av jämställda, fredliga och demokratiska samhällen. Vi är kallade att utifrån Guds kärlek tjäna alla människor. Religions- och övertygelsefrihet gäller för alla överallt och tillsammans med övriga mänskliga rättigheter skyddar religions- och övertygelsefriheten själva essensen i vad det innebär att vara människa. Därför är den också en central rättighet både i relation till internationellt utvecklingssamarbete och mission ur ett helhetsperspektiv. Det är också därför vi arbetar för religionsfrihet som en mänsklig rättighet för alla oavsett övertygelse eller religiös tillhörighet.

Vi utbildar i religionsfrihet

Vi tycker att religions- och övertygelsefrihet ska vara en prioriterad fråga i Sveriges och EU:s utrikespolitik. Därför har vi en nära dialog och håller utbildningar med diplomater och statliga tjänstepersoner för att de ska få djupare kunskap om frågorna.

På plats i länder där religionsfriheten är kraftigt begränsad utbildar vi också lokala aktörer tillsammans med våra medlemsorganisationer. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar internationellt, inte bara för religions- och övertygelsefrihet utan även för jämställdhet och demokratisk utveckling.

Läs vår rapport om hur religionsfrihet hänger ihop med det krympande demokratiska utrymmet.

Du kan bidra till mer religionsfrihet

Genom att lära dig mer om religions- och övertygelsefrihet och reflektera över hur dina egna värderingar påverkar andra människors rättigheter kan du göra skillnad.

Kurs på Fabo – FORB for all

Förstå varför religionsfriheten är så viktig och vad som händer när den försvinner i den digitala kursen FORB for all! Du klickar dig fram genom texter, filmer och övningar i din egen takt.

Läs mer
En grupp personer på workshop med stora röda, blåa, gröna lappar i händerna.En grupp personer på workshop med stora röda, blåa, gröna lappar i händerna.

Religiös läskunnighet

Vem bryr sig om religion?

Alla som arbetar med människor i vardagen, i konfliktsituationer, i socialt eller humanitärt arbete behöver kunskap om hur religion och värderingar påverkar just den situationen för att kunna göra ett bra jobb. Vi vet var du kan börja.

Läs mer om vårt arbete om religiös läskunnighet

Filmer om religionsfrihet

På prisbelönta FoRB Learning Platform är vi med och utvecklar gratis utbildningsresurser för dig som vill veta mer om religionsfrihet.