Vad är religionsfrihet?

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som ger varje människa rätt att ha, byta, eller lämna sin religion eller övertygelse.

Du har rätt att utöva din religion eller övertygelse ensam, tillsammans med andra; privat eller offentligt. Du kan till exempel göra det genom andakt, förkunnelse eller undervisning.

Stater ska skydda alla medborgare mot tvång och diskriminering på religiösa eller liknande grunder. Ändå lever mer än tre fjärdedelar av världens befolkning i länder där religions- och övertygelsefriheten kraftigt begränsas av staten eller sociala motsättningar som ger upphov till hatbrott, våldsamma upplopp eller terrorism kopplat till religion.

Vi arbetar för allas religionsfrihet

I många av dessa länder arbetar våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartners för en bättre värld. Vi vet att kvinnor ofta drabbas hårdare än män av kränkningar mot religions- och övertygelsefriheten. Därför ser vi religionsfrihet som en nyckel i arbetet för jämställdhet, men också för främjandet av andra mänskliga rättigheter som yttrandefrihet.

Utifrån vår kristna värdegrund menar vi att varje människa är skapad till Guds avbild med fri vilja, förmåga och ett uppdrag att ta ansvar. Kränkningar av religions- och övertygelsefriheten hindrar människor från att leva sina liv i fullhet vilket motverkar utvecklingen av jämställda, fredliga och demokratiska samhällen. Därför arbetar vi för religionsfrihet som en mänsklig rättighet för alla oavsett övertygelse eller religiös tillhörighet.

Vi utbildar i religionsfrihet

Vi tycker att religions- och övertygelsefrihet ska vara en prioriterad fråga i Sveriges och EU:s utrikespolitik. Därför har vi en nära dialog och håller utbildningar med diplomater och statliga tjänstepersoner för att de ska få djupare kunskap om frågorna.

På plats i länder där religionsfriheten är kraftigt begränsad utbildar vi också lokala aktörer tillsammans med våra medlemsorganisationer. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar internationellt, inte bara för religions- och övertygelsefrihet utan även för jämställdhet och demokratisk utveckling.

Läs vår rapport om hur religionsfrihet hänger ihop med det krympande demokratiska utrymmet.

Du kan bidra till mer religionsfrihet

Genom att lära dig mer om religions- och övertygelsefrihet och reflektera över hur dina egna värderingar påverkar andra människors rättigheter kan du göra skillnad.

Tro och demokrati hör ihop

Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Läs mer om vårt arbete för religiös läskunnighet och vad vi menar med tvåspråkighet.