Rapportera klagomål till oss

Här kan du anmäla om du upptäcker eller misstänker att vi brister i vårt ansvar eller vår verksamhet. På så sätt hjälper du oss att förbättra vårt arbete. 

Ett klagomål kan till exempel handla om att du har upplevt att vi inte respekterar samarbets- eller projektavtal. Det kan också handla om att du har upplevt att vår personal agerat på ett felaktigt sätt eller inte följt vår uppförandekod.

All information om vad du kan förvänta dig av oss när du anmäler ett klagomål hittar du i dokumenten Svenska missionsrådets uppförandekod samt Riktlinjer för klagomålshantering och visselblåsning.

Anmäl ditt klagomål i formuläret nedan. Du kan vara anonym, men då har vi inte möjlighet att ge dig återkoppling. Din anmälan tas emot av vår generalsekreterare och hanteras sedan enligt vår handlingsplan för avvikelser, klagomål och korruptionsmisstankar.

Namn(Obligatoriskt)
Jag är representant från
GDPR

Vi tror på en bättre värld

Med särskild kunskap om religionsfrihet och religionens roll i samhället ordnar vi mötesplatser och seminarier för att lära av varandras olikheter och påverka för en bättre värld. Vi förmedlar även biståndspengar från Sida till flera av våra medlemsorganisationers samarbete med lokala partner i över 50 länder.