KALENDER

Välkommen till våra mötesplatser

Ett av våra viktigaste uppdrag är att skapa mötesplatser för samarbete och reflektion bland våra medlemsorganisationer och andra med intresse för religionens roll i utvecklingssamarbetet. Vi arrangerar årliga medlemsdagar, seminarier och utbildningar för att tillsammans kunna utvecklas och lära av varandra inom våra olika uppdrag.