Kalender

Välkommen till våra mötesplatser

Ett av våra viktigaste uppdrag är att skapa mötesplatser för samarbete och reflektion bland våra medlemsorganisationer och andra med intresse för religionens roll i utvecklingssamarbetet. Vi arrangerar årliga medlemsdagar, seminarier och utbildningar för att tillsammans kunna utvecklas och lära av varandra inom våra olika uppdrag. Några av våra mötesplatser är öppna för alla, andra vänder sig till våra medlemsorganisationer.